Конспект 5 клас правила вживання апострофа

Урок № 84 Правила вживання апострофа, українська мова, 5 клас

Урок № 84 Правила вживання апострофа, українська мова, 5 клас

Мета: поглибити й систематизувати знання п’ятикласників про правила вживання апострофа; формувати загальнопізна-вальні вміння правильно вимовляти та писати слова з апострофом, пояснювати свій вибір за допомогою правил, знаходити помилки, виправляти їх в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розширити знання п’ятикласників про національні символи України, сприяти формуванню національної свідомості школярів, виховувати почуття патріотизму.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів, прислів’їв, приказок.

Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь висловлювати власні думки і почуття, виражати особисту позицію щодо національної символіки.

Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слововживання.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок з елементами повторення.

Хід уроку № 84 Правила вживання апострофа, українська мова, 5 клас

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п’ятикласників. Перевірка домашнього завдання

Відгадати загадки

Зіставити вимову букв я, ю в різних словах. З’ясувати, чим вона різниться і чому?

1) Без крові, без серця у воді під берегом пасеться (п’явка).

2) Чорна гадюка, а не кусається (в’юн).

3) Стоїть, колихається, гарною головою величається (будяк).

4) Червоний пан у яму впав (буряк) (Нар. творчість).

Дати відповіді на питання

Які правила вживання апострофа вам відомі з уроків української мови в початкових класах?

Чому у словах буряк і будяк апостроф не вживається?

Якою повинна бути вимова слів з апострофом?

III. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

IV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення орфографічних умінь з теми

Робота з теоретичним матеріалом

Зіставити базові знання з теоретичним матеріалом Українського правопису, підручника чи узагальнювальної таблиці.

1. Уважно прочитати теоретичний матеріал.

2. Знайти нові правила на вживання апострофа.

3. Дібрати самостійно 2—3 приклади на кожне правило.

Лексико-орфографічна робота

Списати, вставляючи, де треба, апостроф. Свій вибір аргументувати. Розтлумачити зміст висловлювань.

1) У всякім подвір..ї — свої повір…я.

2) Хто стане медом, того мухи з..ї-дять.

3) Прирівняв солов..я до зозулі.

4) Подбай живим про те, щоб було чим добрим тебе пом..янути.

5) Ледачому і в будень св..ято (Нар. творчість).

Коментоване письмо

Записати текст під диктовку, пояснюючи орфограми і пунктограми.

Одним із народних символів України є рушник. Не було, мабуть, жодної хати на нашій батьківщині, яку б не прикрашали рушники. Вони символізували мир, злагоду та здоров’я в сім’ї.

У пам’яті багатьох залишається народнопоетичний вислів: «Без верби і калини — нема України». Відомо, калина — не тільки символ нашої держави, а ще й гарний лікувальний засіб. Її соком очищали обличчя, воно рум’янилось (З календаря).

Творча робота

За орфографічним словником знайти слова, в яких уживається апостроф, і ті, в яких апостроф не вживається. Увести їх у зв’язне висловлювання «Батькова хата — народний символ України».

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

VI. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Повторити правила вживання апострофа й умови, за яких апостроф не вживається.

2. Скласти усне повідомлення на тему «Вишивання — народний символ України». Зробити фонетичний розбір двох слів з апострофом і м’яким знаком.

gorodenok.com

Конспект уроку з української мови в 5 класі «Правила вживання апострофа»

Поглибити й систематизувати знання учнів про правила вживання апострофа; формувати загальнопізнавальні вміння правильно вимовляти та писати слова з апострофом, пояснювати свій вибір за допомогою правил, знаходити помилки, виправляти їх в усному та писемному мовленні; розвивати навички самостійної та групової роботи; виховувати любов до рідного слова, почуття гордості за свій народ, шану до геніального українського письменника Т.Г. Шевченка.

Конспект уроку з української мови в 5 класі

клас

Тема. Правила вживання апострофа.

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про правила вживання апострофа; формувати загальнопізнавальні вміння правильно вимовляти та писати слова з апострофом, пояснювати свій вибір за допомогою правил, знаходити помилки, виправляти їх в усному та писемному мовленні; розвивати навички самостійної та групової роботи; виховувати любов до рідного слова, почуття гордості за свій народ, шану до геніального українського письменника Т.Г. Шевченка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і розвитку умінь та навичок.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, виставка художньої літератури, картки з роздатковим матеріалом, підручник, загадки про апостроф.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Сьогодні у нас незвичайний урок.

Сьогодні ми зробимо ще один крок

В країну прекрасну, в країну чудову,

Що нас так чекає й збагачує мову.

— Добрий день, діти! Сьогодні ми проводимо черговий урок української мови.

Відкриймо зошити і запишімо число , класна робота.

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів.

Епіграфом нашого уроку будуть слова відомого українського поета М. Рильського (зачитати):

Кобзарем його ми звемо,

Так від роду і до роду,

Кожен вірш свій і поему

Він присвячував народу.

І не випадково. Саме в березні все людство вшановує пам’ять цієї видатної людини.

Діти, так кого ми називаємо Кобзарем?

Так, це Тарас Григорович Шевченко. Ним створено дуже багато віршів, поем, намальовано картин. Отже, всі завдання з української мови, які ми з вами виконуватимемо, будуть пов’язані з життям Великого Кобзаря.

 • А тепер, діти, давайте пригадаємо матеріал попереднього уроку.
 • Перевірка домашнього завдання

  Мовознавча вікторина

  1. — Після яких букв в кінці та в середині слів пишеться ь? (д,т,з,с,ц,л,н якщо ці букви передають м’які приголосні звуки).

  — М’який знак не пишемо ( після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, щ, г, к, х та р).

  • Що ви знаєте про букву н перед ж, ч, ш, щ? ( не пишеться ь).
   1. — А зараз ми перевіримо домашнє завдання (вправа)
   2. 3. Робота «в парах». Взаємоперевірний диктант:

    А тепер перевіримо, як Ви вмієте писати слова на вивчені правила.

    Записати під диктовку слова, потім обмінявшись зошитами, перевіримо написання цих слів.

    Кобзар, сходить місяць, вільний, сонце заходить, гори чорніють, ріднесенький, вишневий, плугатарі, дочка.

    4. Випереджальне завдання. Учням творчої групи було задано додому підібрати цікавий матеріал до теми, яку ми будемо вивчати. (Учні зачитують загадки, вірші)

   3. Прослухавши загадки і, відгадавши їх, ви здогадалися про який знак ми будемо говорити на уроці?
   4. ІІІ . Оголошення теми, мети, завдання уроку.

    Мотивація навчальної діяльності.

   5. Так, діти, сьогодні на уроці ми працюватимемо над темою «Вимова та написання слів з апострофом». Ця тема для вас не нова, але нам доведеться познайомитися ще з кількома правилами, крім тих, які відомі вам з початкових класів. На кінець уроку ви повинні знати правила вживання апострофа, вміти правильно вимовляти і писати слова з апострофом та вільно користуватися ними у мовленні, відчувати красу і геніальність поетичного слова Великого Кобзаря – Т.Г. Шевченка.
   6. Сподіваюся, всі ви отримаєте величезне задоволення від уроку, вкотре переконаєтеся, що ви багато знаєте і вмієте. Тож бажаю вам гарного настрою і успіхів.
   7. Запишемо тему уроку в зошит.
   8. І V . Опрацювання нового матеріалу .

   9. Дослідження – спостереження.
   10. На дошці записані пари слів.

   11. Дослідіть, чому в словах б’є [бйе], солов’ї[соловйі], сім’я[с’імйп], бур’ян [бурйан], п’ють [пйут` ] апостроф пишеться, а в словах пюре [п’юре], ряска [р’аска], ательє[ател’йе] не пишеться? Записати слова фонетичною транскрипцією.
   12. (У І випадку ми вимовляємо розділові тверді приголосні від звукосполуки йа, йу , а в ІІ випадку ці букви стоять після м’якого приголосного і вимовляються злито).

   13. Прочитаймо правило в підручнику
   14. А зараз виконаймо вправу
   15. V . Закріплення вивченого матеріалу.

    1.Письмо по пам яті. ( Прослухати вірш, є слова з апострофом ). «Заповіт»

    — Який ще вірш Т.Г, Шевченка ви знаєте, де згадується про сім’ю?

    («Садок вишневий коло хати»)

    Фізкультхвилинка . Якщо слово з апострофом – плескаємо, якщо ні – присідаємо

    Верхів’я, присвята, п’єдестал, Прип’ять, тьмяний, мавпячий, моряк, солов’ї, полум’я, повітря,

    3 . Робота на картках. Гра «Редактор»

    — працюємо в парах, але ви визначаєте самостійно, хто буде відповідати при перевірці.

    — на місці пропусків були помилки, що їх допустили учні. Які це помилки?

    Відредагуйте текст:

    Зійди в травні на Тарасову гору. І тебе зачаруют… співом солов…ї. В народі кажут…, що це єдине місце в Україні, де живе 12 видів солов…їв. Як тіл..ки спаде вечір, солов. ї тут змагают..ся своїм хистом. Слухают… зачаровано цю солов…їну хвалу Кобзареві і Дніпру, що в…ється в підгір…ї, і широке українс..ке село, і вся Україна!

    VI . Узагальнення і систематизація знань.

   16. З якою метою вживається в словах апостроф?
   17. Перед якими буквами він ставиться?
   18. Скільки звуків позначають тоді ці букви?
   19. В яких випадках апостроф не вживається? ( після б, п, в, м, ф, якщо перед ними є кореневий приголосний, крім р ).
   20. VII . Підсумок уроку.

    Тестові завдання

   21. Чи важка була тема?
   22. Знати правило вживання мені потрібно для того, щоб…
   23. Який вид роботи найбільше сподобався?
   24. На уроці я навчився (-лася)…,

  VIII . Оцінювання.

  IX . Домашнє завдання:

  поглибити й систематизувати знання учнів про правила вживання апострофа; формувати вміння правильно вимовляти й писати слова з апострофом, пояснювати свій вибір за допомогою правил, знаходити помилки, виправляти їх в усному й писемному мовленні.

  урок формування вмінь і навичок з елементами повторення.

  У далекому тридесятому царстві існувала незвична країна Фонетика. Правили тою країною три сестри: точна Графіка, строга, але розумна Орфографія, і мила й співуча Орфоепія.

  Одного разу сталася в них дуже надзвичайна подія – Апостроф зник. Почався в тій країні справжній безлад. Сестри Орфографія та Графіка навіть не уявляли, що робити, адже всі почали неправильно записувати слова. Ніхто не міг між собою нормально порозумітися.

  Було вирішено – необхідно знайти Апостроф.

  До роботи взялися найкращі знавці. Було виявлене наступне: Кома з сусідньої країни вже дуже давно заздрить Апострофу, адже вони були однаковими, проте він завжди стояв вище за неї. А чи не її рук це справа?

  Давайте з’ясуємо для чого він вживається і може, ми зможемо допомогти найти Апострофа.

  Розглянемо схему: «Вживання апострофа» та проілюструємо її власними прикладами.


  Отже, перший крок ми зробили. Всі дізналися, що Апострофа заховали в Скелі серед твердих приголосних.

  Для того, щоб потрапити до тієї Скелі, необхідно пройти Трясучку фонетичної транскрипції.

  Подані в транскрипції слова записати відповідно до орфографічних норм.

  Випишіть слова з апострофом. Поясніть, навіщо він вживається. Виділені слова запишіть транскрипцією.

  Без здоров’я немає щастя. Без сім’ї та без роду хоч з мосту в воду. Діжку солі з’їсти, поки чоловіка пізнаєш. Дуже грамотний: слово «корова» пише з м’яким знаком. Не під’юджуй і не радь, бо ще й будеш винуват. Цього хоч до сала прив’яжи, а буде худий як драбина. Хто давнє пом’яне, той лиха не мине. На своїм подвір’ї і собака пан. Сам у гріхах, як у реп’яхах, а людей судить. Розвіяного пір’я не позбираєш. З цього Лук’яна не буде пана. (Народна творчість).

  Доповніть ряд слів з апострофом із запропонованого відеоматеріалу.

  Гра «Відгадай загадки».

  Тепер ми знаходимося перед Брамою, де стоїть зла Кома. Вона пообіцяла відпустити Апострофа, за умови, що ми відгадаємо її загадки. Вперед!

  Вставити, де необхідно, пропущений апостроф і відгадати загадки.

  3) Без нього жодна людина і п…яти хвилин не вижеве. (Повітря)

  Запишіть слова під диктовку та позначте орфограми.

  Зав’язь, круп’яний, присвята, знічев’я, зобов’язання, гравюра, дерев’яний, мавпячий, кав’ярня, львів’янин, підв’язати, напівкам’яний, пом’янути, бязевий, обов’язок, Белград, зм’якшити.

  Поясніть лексичне значення виділеного слова, складіть з ним речення.

  В наступній вправі учням запропоновані малюнки. Якщо в назві вживається апостроф – учні піднімають руки вгору.

  Взаємоперевірочний диктант.

  Записати текст під диктовку. Перевірити грамотність написання один в одного, орієнтуючись на текст, записаний на дошці.

  Найважливішим елементом хатнього інтер’єру в Україні вважалася піч. Вона була центром житла, вважалася його душею

  Найперші печі слов’ян – це глиняний склеп на дерев’яному каркасі. Вже в середині віки українці облаштували печі коминами. Площина над і за піччю, де сушилося збіжжя, бавилися діти, грілися старі люди, називалася лежанкою.

  Печі прикрашали різноманітними візерунками, або покривали кахлями – тонкими полив’яними цеглинками.

  Пічний вогонь був не лише годувальником. За кольором полум’я господарі передбачали погоду та різні події. (З книги «Світ моєї України»).

  Добре, я згодна відпустити Апостроф, сказала Кома, але при одній умові: ви будете завжди його правильно вживати і в усному, і в писемному мовленні.

  Творча робота.

  За орфографічним словником знайти слова, в який уживається апостроф, і ті, в яких апостроф не вживається.

  Увести їх у зв’язне висловлювання «Батькова хата – народний символ України».

  Підсумки уроку.

  Закінчити речення, використовуючи інтерактивний метод «Мікрофон».

  «На сьогоднішньому уроці я навчив(ла)ся… »

  Список використаної літератури.

  1. Урок на тему: «Правила вживання апострофа», Грець Н. А., учитель української мови та літератури, Хустський НВК № 1 Закарпатської обл.

  2. Урок на тему: «Апостроф. Розробка уроку з української мови в 5 класі», Людна Л.М., учитель української мови та літератури, Орлівська школа Покровського району Дніпропетровської обл.

  3. Урок на тему: «Правила вживання апострофа», Крим Ю. Є., учитель української мови та літератури, Дружківська школа № 1 Донецької обл.

  4. Усі уроки рідної мови в 5 класі. С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Кравець, Харків. Видавнича група «Основа»., 2005 рік.

  Відредаговано та надіслано Власюк О.О.

  Над уроком працювали Власюк О.О., Грець Н. А., Людна Л.М., Крим Ю. Є.

  Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

  edufuture.biz

  Конспект 5 клас правила вживання апострофа

  Тема: Правила вживання апострофа. Правильна вимова слів та написання слів з апострофом.

  Мета: повторити правила вживання апострофа; удосконалювати вміння правильно визначати у словах орфограму, пояснювати написання слів; виробляти орфоепічні й орфографічні навички; збагачувати лексикон учнів; розвивати логічне мислення, орфографічну пильність, культуру усного й писемного мовлення, зорову пам’ять; зацікавлювати народними українськими мистецтвами.

  Типу уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

  ХІД УРОКУ

  I.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП УРОКУ

  II.ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  III.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Проведіть дослідження: запишіть фонетичною транскрипцією слова; порівняйте, як вимовляються приголосні перед я, ю, є, ї; як позначається це на письмі: зяблик – з’ясувати; бурячок – бур’янець; мавпячий – п’ятий; свято – в’яне.

  IV.ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМ УРОКУ

  V.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Допитливий. Коли після губних, р, або після префіксів, що кінчається на приголосний, чуєш звукосполучення йа, йу, йе, йі – став перед буквами я, ю, є, ї апостроф.
  2. 2. Словниковий диктант.

   Серйозний, Соловйов, мужньо, тьохкати, Дьомін, медальйон, раннього, мільйон, кольоровий, підйомний, крайовий, осіннього, третього, зйомка, пізньої, сльозою.

   2. Творча робота.

   Записати два – три прислів’я, в яких зустрічаються слова з буквосполученнями йо, ьо.

   VI.СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

   Урок української мови в 5 класі на тему:»Правила вживання апострофа»

   Крім вивчення і засвоєння нового матеріалу, прагну виховати почуття національної свідомості, обізнаність в національній кухні українців. Використовую мовну розминку, творчу роботу, роботу біля дошки, вибірковий диктант.

   Іржавецький НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ступенів

   уроку української мов и

   Правила вживання апострофа

   Тема. Правила вживання апострофа

   Мета:

   • повторити й систематизувати знання, здобуті в початко ­ вих класах, та засвоїти нові правила вживання апострофа, удосконалити навички правильної вимови й написання слів з апострофом;
   • формувати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, визначати головне, робити висновки;
   • вихову ­ вати почуття національної свідомості, обізнаність в національній кухні українців.
   • Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

    Епіграф уроку:

    Українська народна кухня — це така ж культурна спадщина українського народу, як мова, література, мистецтво, це неоціненний здобуток, яким можна і треба пишатися, який не слід забувати.

    Українська кухня створювалася протягом багатьох віків, тому вона відбиває не тільки історичний розвиток українського народу, а й його звичаї, традиції та культуру.

    ХІД УРОКУ

   • Мотивація навчальної діяльності учнів
   • Українці — хліборобський народ, відтак і традиційна українська культура ґрунтується на цінностях хліборобської праці та шануванні хліба.

    Любов до хліба відобразилася й у традиційному меню українців, яке у всіх районах України в основному складалося з хлібних страв і борошняних виробів. Це і традиційні вареники, галушки, гречаники, млинчики, і обрядові — коровай, паска, шишки.

    Доповненням до борошняних страв для наших предків були риба, ягоди, молоко та молокопродукти, олії, рідше — м’ясо. У щоденному побуті м’ясо використовували переважно у вигляді сала та смальцю, а ковбаси й інші м’ясні продукти можна було побачити на столі лише святкового дня — ними ласували зрідка.

    (Робота з епіграфом уроку)

    Моя мати борщ варила,

    Його салом задобрила,

    Сікла моркву і буряк

    Потім смажену цибулю

    В чавунець кидала.

    І капусту, і часник,

    А тоді дала мені

    Ой, який же борщ смачний!

    Всю каструлю з’їв би я,

    Та велика в нас сім’я!

   • Повідомлення теми, мети і завдань уроку
 • Дорогі діти! Сьогодні на уроці ми з вами працюватимемо над темою «Вимова та написання слів з апострофом». Тема ця для вас не нова, але нам доведеться познайомитися ще з кількома правилами, крім тих, які відомі вам з початкових класів. На кінець уроку ви повинні знати правила вживання апострофа, вміти правильно вимовляти і писати слова з апострофом, вільно користуватися ними у мовленні.
 • Сподіваюся, всі ви отримаєте величезне задоволення від уроку, вкотре переконаєтеся, що ви багато знаєте і вмієте. Тож бажаю всім гарного настрою і успіхів.
 • ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

  Я такий же, як знак розділовий,

  Я відомий усій дітворі.

  Та в словах української мови

  Я пишусь не внизу, а вгорі.

  Що за особливий знак,

  Що не вимовляється ніяк,

  Але з ним поруч звуки інші

  Звучать при вимові твердіше.

  Я такий собі графічний знак,

  Але не вимовляюся ніяк.

  Відгадайте, діти, хто я,

  Живу у слові я сім’я.

  Я є в під’їзді і в сім’ї,

  Є я і в слові солов’ї.

  А от зі слова п’ять

  Мене не витягнеш ніяк.

  1. Яку роль виконує м’який знак у мовленні?

  2. Навести приклади слів, у кінці яких м’який знак не вживається ніколи.

  І V . Опрацювання нового матеріалу

  1. Слово вчителя:

  Апостроф – це надрядковий знак, яким позначається роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного.

  2. Робота з таблицею № 8.

  3. Мовна розминка (усно)

  Скоромовка: У Лук’яна в’язка м’яти.

  У Дем’яна дев’ять в’язок.

  4. Творча робота з текстом:

  Прочитати. Дібрати заголовок. Визначити тему та головну думку.

  В Україні здавна невід’ємно важливою була піч, тому наші предки готували переважно варену, тушковану й печену їжу.

  Навіть чумаки та запорозькі козаки, від’їхавши з дому, робили у землі тимчасову пічечку — кабицю і готували в ній традиційні страви — куліш і кашу, лемішку й галушки. А з упольованої дичини переважно варили юшку, а не смажили її.

  Багато зі страв української кулінарії набуло етнічної символіки, яка визначалася насамперед через усвідомлення українцями окремих страв як своєрідного коду національної культури, вписаних в систему етнічної історії.

  Деякі страви стали зразками українського кулінарного мистецтва. Такі, наприклад, як червоний борщ, вареники, деруни, зрази, пампушки, кров’янка.

  Виписати слова з апострофом, пояснити орфограми

  5. Слово вчителя:

  — У кого з вас росте удома м’ята?

  — Які страви з м’яти можна приготувати? Які напої?

  6. Самостійне виконання вправи № 322 («М’ята»)

  7. Творчо-пошукова робота:

  Прочитати, визначити тему.

  У XVIII столітті в Україні дуже широко поширилася картопля, що використовується для приготування перших та других страв та духмяних гарнірів до рибних та м’ясних страв. Цей овоч став в Україні «другим хлібом» і знайшов широке застосування — практично всі перші страви починають готуватися з картоплею.

  Вчені з’ясували, що налічується близько трьохсот страв із картоплі.

  Записати слова з апострофом та одне слово, що вживається без апострофа у колонку та пояснити їх лексичне та граматичне значення.

  8 . Робота біля дошки і самостійно на місці:

  КАРТКА № 1

  КАРТКА № 2

  КАРТКА № 3

  КАРТКА № 4

  V . Закріплення нового матеріалу

  Виписати слова з апострофом:

  Дев’ятсот , хуторянин, зв’язок , духмяне, порядок, бур’ян, без’язикі, тьмяно, цвях, присвята, реп’ях, п’ятдесят, з’ясовано, Соловйов .

  2. Слово вчителя:

  «Вареники-хваленики, усі хвалять, та не усі варять» — , каже народне прислів’я. Вареники – зокрема зроблені на пару, страва переважно святкова, бо сам процес приготування вимагає неабиякої кулінарної вправності.

  Особливої слави зажили вареники з сиром у сметані, вареники з маком, вишнями та чорницями, политі медом.

  Є «ліниві» вареники. Вони робляться з тіста, перемішаного разом з начинкою і варяться у казані.

  Вереники вважаються, нарівні з борщем, найтиповішою стравою в української національної кухні. І так уже вони полюбились народу, що не лише оспівав він їх у піснях, а й відвів панівне місце у значних обрядах.

  Наприклад, на Щедрий вечір (14 січня) на столі обов’язково мала стояти макітра вареників з капустою.

  На Масляну головними обрядовими стравами були млинці та вареники. Бо уособлювали у собі символи Сонця та Місяця.

  На Варвари (17 грудня) сільська молодь збиралася на вечорниці. Хлопці приносили наливку, а дівчата готували вареники з сиром. Проте кілька вареників начиняли клоччям з попелом, а на Поліссі – борошном. Хлопці не поспішали хапати вареники з макітри, бо знали таку штуку. Тому уважно придивлялися до кожного виробу. При надкушуванні такий вареник «пирхав», запорошуючи хлопцеві обличчя. Це викликало загальний сміх, а до бідолаги приліплювалось прізвисько «пирхун», яке інколи залишалось на все життя.

  Начиняли вареники картоплею, капустою, грибами, квасолею, солодким чи солоним сиром, фруктами або ягодами.

  Подекуди в Україні вареники з сиром кличуть пирогами. Наш народ влучно підмітив чоловічу пристрасть до цих кулінарних виробів та дотепно оспівав її у піснях на зразок: «А мій милий вареничків хоче» та «Із сиром пироги».

  Прослухати текст, виписати слова з апострофом, зробити їх фонетичний розбір

  Не менш тривалу традицію пов’язують з українськими напоями. Хоча чаю, кави та горілки наші предки колись не знали, проте добре вміли зробити смачний напій з того, чим тішила їх родюча земля, які зміцнювали здоров’я.

  Так, улюбленими напоями українців з давніх часів були квас і мед. Мед подавали на Різдво, медом пригощали на весіллях. Готували його з натурального бджолиного меду та варячи з водою, сухими фруктами та ягодами і подальшого бродіння у дерев’яній посудині. Такий мед ще називали варенухою. Квас же готували з житнього хліба, а також з фруктів і ягід: сирівець (хлібний квас), буряковий, грушевий, яблучний, а також борошняний.

  З напоїв домашнього виробництва поширеними були й солодкі напої — узвари з сушини, або свіжих фруктів чи ягід. З сушених або свіжих яблук, груш, вишень, малини та абрикосів готували наші предки й киселі, холодці та фруктові бабці. Заварювали й пили настої цілющих рослин: м’яти , звіробою, ромашки, липового цвіту. Любили українці й молочні напої — особливо користувалися популярністю пряжене молоко та ряжанка..

  V І. Підсумок уроку

 • Сьогодні ми дізналися про…
 • Паралельно ми зрозуміли, що українці…
 • Мені найбільше сподобалося…
 • V . Домашнє завдання

  naurok.com.ua

  Это интересно:

  • Пособие по уходу за ребенком на близнецов Выплаты и льготы при рождении близнецов в 2015 - 2016 гг? Пособия и размер? Какие пособия выплачивают при рождении близнецов в 2016 году В 2016 году при рождении близнецов могут быть такие выплаты: единовременное […]
  • Закон об образовании рк с дополнениями Закон рк «Об образовании» с изменениями и дополнениями Закон РК «Об образовании» с изменениями и дополнениями Статья 1. Внести в Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (Ведомости Парламента […]
  • Заявление о смене инн форма 2-2-учет Форма 2-2-Учет (бланк и образец заполнения) Актуально на: 5 июня 2017 г. Форма 2-2-Учет (бланк) В нашей консультации мы рассказывали об учете налогоплательщиков и указывали, что физические лица подлежат постановке на […]
  • Арго суд Авиакомпания «АРГО» имеет собственные посадочные площадки: 1) "Вертодром Победит", расположенный в 17, 5 км от КТА аэропорта Сургут, с общей площадью земельного участка - 16 Га (собственность Авиакомпании «АРГО»), […]
  • Что инспектор имеет право осмотреть Имеет ли право инспектор ДПС останавливать для проверки документов? Нередко водителям приходится останавливаться по требованию инспектора ГИБДД. Но имеет ли право сотрудник ГИБДД останавливать без причины? Каким […]
  • Залог ульяновск Автоломбард Ульяновск +7 951 097 84 25 Деньги под залог автомобиля в Ульяновске Автоломбард в Ульяновске Автоломбард это кредитное учреждение, предоставляющее ссуды под залог автомобиля заемщика. На данный момент в […]